EXPORT COACHING

Via het netwerk van 15 bij WTC NL aangesloten Trade Associates (allemaal met een ruime praktijkervaring op het gebied van import of export) kunnen mkb ondernemingen persoonlijk geholpen worden bij start of uitbreiding van internationalisering. Voor het overzicht van welke export Trade Associates beschikbaar zijn zie Export Coaching / Trade Associates.

Rijksregeling Starters International Business (SIB).
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) heeft de regeling Starters International Business (SIB). De WTC Trade Associates zijn uitvoerder van deze regeling en kunnen mkb ondernemers in dit traject begeleiden. Via deze regeling kunnen ondernemers na een aantal adviesgesprekken met onze adviseurs een actieplan voor verdere internationalisering krijgen. De opstelling van dit actieplan is voor de ondernemer is geheel gratis (financiering door RVO) en geldt alleen voor mkb bedrijven met een exportquote van niet meer dan 25% of die niet langer dan 5 jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als een vervolgstap kunnen ondernemers ook gebruik maken van steun/advies op het gebied van:

  • Persoonlijke begeleiding ter plekke bij de marktentree in het doelland.
  • Kennisverwerving op internationaal juridisch en fiscaal gebied.
  • Het opstellen van een marktonderzoek rapport.
  • Het volgen van een capability training (bv. voor cultuurverschillen, business etiquette).
  • Het verhogen van het rendement van deelname aan handelsmissies en deelname aan beurzen.
  • Hulp bij het opvangen/herstellen van internationale activiteiten als die activiteiten door de Corona-crisis geraakt zijn. Hiervoor heeft de overheid (RVO) een kickstartvoucher beschikbaar gesteld. Zie verder onder aan deze paragraaf bij “Internationaal ondernemen voor en na de Corona-crisis”.
  • Het WTC netwerk kan ook ondersteunen bij het aanvragen van de verschillende vouchers

Bij deze onderdelen wordt 50% van de kosten vergoed door RVO (met een maximum van 2.500 Euro) en kunnen de WTC Trade Associates de ondernemer begeleiden.

Als een ondernemer niet voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor deelname aan deze rijksregeling, dan kan assistentie bij de genoemde activiteiten in onderling overleg met een van de Trade Associates alsnog verkregen worden. Prijzen hiervoor op aanvraag.
Aanmelding via info@wtcnl.com

Adviesgesprek.
Bij diverse van de aangesloten WTC’s bestaat de mogelijkheid voor mkb ondernemers om geheel vrijblijvend een export consult aan te vragen met een van de Trade Associates. Tijdens dit gesprek kan over diverse onderdelen van het internationaliseringstraject met een ervaren adviseur een uurtje “gespard” worden. Aanmelding vooraf is noodzakelijk via info@wtcnl.com. De aanvrager ontvangt dan een kort intake formulier waarop de vragen uiteengezet kunnen worden (zodat de adviseur zich kan voorbereiden).
Dit spreekuur wordt gratis door de WTC’s aangeboden.

Partnersearch/ het vinden van de juiste partner in het buitenland.
Samen met de ondernemer wordt een partner- of prospectprofiel opgesteld als basis voor een succesvolle search in ons internationale netwerk. Onze partner WTC Leeuwarden beschikt daarnaast over een database met ruim 150 miljoen adressen van bedrijven over de gehele wereld.
In de huidige onzekere tijden vanwege de Corona-crisis kan dit instrument ook gebruikt worden om naar alternatieve toeleveranciers te zoeken als bestaande toeleveranciers leveringsproblemen ondervinden. Informatie hierover via info@wtcnl.com
Prijzen op aanvraag.

Interim exportmanager.
Het hebben van een exportplan is waardevol, maar de uitvoering is eveneens essentieel. Via de WTC Leeuwarden heeft een ondernemer de mogelijkheid tot het inzetten van een interimmanager, die voor een vooraf afgesproken aantal dagdelen per week voor het bedrijf aan de slag gaat. Informatie hierover via info@wtcnl.com
Prijzen op aanvraag.

Coaching international business.
Voor ondernemers, die niet in aanmerking komen voor de Rijksregeling SIB, bestaat de mogelijkheid om samen met een export coach een traject af te spreken. Na een oriënterend gesprek wordt men 4 dagdelen ondersteund in het onderzoeken, opzetten, lanceren en exporteren van nieuwe producten of betreden van nieuwe markten en wordt gewerkt aan een exportplan. In overleg wordt de precieze doelstelling en invulling van het coaching traject bepaald.
Prijzen op aanvraag info@wtcnl.com.

Marktonderzoek.
Voor ondernemers, die niet in aanmerking komen voor de Rijksregeling SIB, kan een marktonderzoek verricht worden ter bepaling van de afzetmogelijkheden in het buitenland. Er wordt kennis en inzicht verschaft in de markt, zodat de ondernemer zijn marketing mix daarop kan afstemmen en inzetten. De kosten zijn afhankelijk van het soort vraag.
Prijzen op aanvraag info@wtcnl.com.

Trade missions & trade show visits.
Enkele van de in Nederland gevestigde WTC’s organiseren samen met partner organisaties handelsmissies naar het buitenland (inclusief bezoeken aan buitenlandse beurzen) en ontvangen inkomende missies uit het buitenland. Ook is het mogelijk om bij de jaarlijkse General Assembly van alle WTC’s in de wereld aan te sluiten voor een speciaal business to business programma dat het organiserende WTC organiseert.

Voor een overzicht van de diverse mogelijkheden voor seminars en workshops over diverse onderwerpen zie onze pagina Trade Education.

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN TIJDENS EN NA DE CORONA-CRISIS
De huidige Corona-crisis heeft natuurlijk een grote impact op het internationaal opererend bedrijfsleven. De negatieve effecten zijn al merkbaar en worden verwacht verder door te werken. Het is voor het bedrijfsleven van groot belang dat de internationale keten in stand gehouden worden om te kunnen blijven produceren. Om de herstart van de economie na de crisis zo goed mogelijk voor te bereiden hebben VNO-NCW en MKB Nederland eind april 2020 een Internationale Actieagenda Covid-19 opgesteld en overhandigd aan Minister Kaag. 

KICKSTARTVOUCHER. Bent u als mkb ondernemer bij uw bestaande internationale activiteiten geraakt door de Corona-crisis? Dan biedt de overheid hulp aan bij het opvangen/herstellen van de schade via een Kickstartvoucher. Met dit voucher kunt u als ondernemer een externe exportadviseur inhuren om u te helpen assisteren bij het maken van een stappenplan. Te denken is aan hulp bij het herstellen van uw internationale supply chain, het opstellen van een nieuw marketing- en salesplan, onderzoek naar nieuwe internationale verdienmodellen (b.v. via digitalisering) en hulp bij de organisatie rondom financiën/betalingen en procesbeheer op afstand. Het voucher vergoedt 80 % van de kosten van de adviseur (de vergoeding bedraagt maximaal 2.500 Euro ex btw).