Spring naar content

Ewoud van de Wetering \ AlgaVelan

‘Ik was verbluft door de gedetailleerde en direct toepasbare landeninformatie’

Naam
Ewoud van de Wetering
 

Functie
Directeur-eigenaar
 

Bedrijf
AlgaVelan; leverancier van onder meer MO5 Sport, een product voor het onderhoud van kunstgrasvelden voor met name hockey en tennis. MO5 Sport ontleent zijn werking aan de aanwezigheid van diverse micro-organismen. Door de unieke samenstelling zorgt het voor versnelde afbraak van organische stoffen in vochtige omstandigheden. Hoe snel de ondergrond weer schoon is en waterdoorlatend wordt, hangt af van de diepte waarop de stoffen zich bevinden. MO5 Sport bewijst zich al jaren op zeer veel locaties in Nederland. Gemeenten, verenigingen, universiteiten en aannemers zijn klant. Door MO5 Sport te gebruiken, wordt het gebruik van chemische middelen volkomen overbodig. Dit sluit aan bij de Green Deal voor duurzaam onderhoud.
 

Doelgroep & markt
Beheerders van sportaccommodaties (met name kunstgrasvelden en -banen) in België, Duitsland en Frankrijk. En betrokken aannemers voor onderhoud, adviesbureaus, overheden en sportorganisaties.
 

Ervaring met WTC Nederland
 

Unieke aanpak
‘Wij verwijderen groene aanslag, algen en mossen bij onder meer jachthavens, golfaccommodaties, recreatieparken en begraafplaatsen met een speciale coating gemaakt van levensmiddelen. De afgelopen jaren is het onderhoud van kunstgrasvelden ons belangrijkste onderdeel geworden. Door de organische vervuiling worden deze glad en ontstaat er overlast door plasvorming en verminderde waterafvoer. Deze vervuiling moet verwijderd worden, het liefst zonder het gebruik van chemische middelen. We zijn met MO5 Sport de enige ter wereld die deze aanpak hanteert. Daar liggen kansen.’
 

Overtuigd van meerwaarde
‘Ik had al eens nagedacht over internationalisering. Met de andere activiteiten van AlgaVelan onderneem ik al in het buitenland, dus die ervaring had ik al. Toen WTC NL-exportcoach Derko den Otter contact met me opnam, ging het écht leven bij mij. We moesten de grens over. Ik was al snel overtuigd van de meerwaarde van het Starters International Business-traject. Dat er subsidie beschikbaar was, maakte het nog aantrekkelijker.’
 

Business doorgronden
‘Vanaf het begin pakte Derko het traject serieus aan. We hebben een aantal gesprekken gevoerd, waarin Derko me de hemd van het lijf vroeg om zo goed mogelijk mijn bedrijf en mijn business te doorgronden. We besloten het landenonderzoek te focussen op België, Duitsland en Frankrijk. In deze landen zijn hockey en tennis grote, professionele sporten. Er wordt veel geïnvesteerd in kunstgrasvelden en -banen en het onderhoud daarvan.’
 

Complete informatie
‘Ik was verbluft door de informatie in de rapporten. Het was niet alleen uitgebreid, maar ook zeer gedetailleerd en direct toepasbaar. Belangenverenigingen, leveranciers, concurrenten en hun bestrijdingsmiddelen, het aantal hockeyvelden, tennisbanen, vaktijdschriften, vakbeurzen; ik kreeg een compleet beeld van hoe de markt er in de verschillende landen uitziet. Ook stonden er handige tips in over cultuurverschillen en de do’s en don’ts. Als je dat zelf moet uitzoeken, ben je jaren bezig. En dan is het maar de vraag of je informatie van dezelfde kwaliteit en kwantiteit is. We hebben besloten om eerst de Belgische markt te veroveren, mede vanwege de afstand en de contacten die we al hadden. De eerste klanten zijn er al; we zoeken nu een handelsagent voor Vlaanderen. En daarna een voor Wallonië. Uit het rapport bleek dat dit twee totaal verschillende markten zijn.’