Spring naar content

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de adviezen op wtcnl.com. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar wtcnl.com naar doorlinkt.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, mag je vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van Vereniging van Samenwerkende World Trade Centers in Nederland als bron. Het merk WTC, World Trade Center of wtcnl.com mag zonder voorafgaande toestemming van de Vereniging van Samenwerkende World Trade Centers in Nederland niet worden gebruikt.

Heb je vragen of klachten over de site wtcnl.com dan kun je contact met ons opnemen via info@wtcnl.com.