WTC’s IN NEDERLAND

De in Nederland gevestigde WTC’s zijn qua opzet verschillend. Afhankelijk van de situatie van het eigendom van de WTC-licentie en de lokale/regionale omstandigheden en infrastructuur qua dienstverlening heeft ieder WTC zijn eigen invulling. In feite biedt ieder WTC een combinatie aan van hoogwaardige kantoorfaciliteiten en assistentie voor mkb bedrijven op het gebied van internationalisering.

Op het gebied van het aanbod van kantoorruimte, vergaderfaciliteiten, flexwerk plekken en overige facilitaire diensten wordt het hoogste niveau aangeboden. Zie de betreffende pagina’s op deze website.

De WTC-licentie houdt ook in dat ieder WTC in zijn exclusieve gebied activiteiten moet ontwikkelen, die de lokale bedrijfsleven op internationaal gebied ondersteunen en activeren. Deze activiteiten bieden de Nederlandse WTC’s veelal gezamenlijk aan in een samenwerkingsverband. Zie hiervoor de betreffende pagina’s op deze website.

Als een vervolg op de lokale dienstverlening kan ook gebruik gemaakt worden van de ruim 300 WTC’s in andere landen via een introductie door uw lokale WTC.

In Nederland zijn 10 WTC’s aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende WTC’s in Nederland (WTC NL). deze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60830840. Contact via info@wtcnl.com

WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION (WTCA)

Alle WTC’s in de wereld zijn aangesloten bij de World Trade Centers Association, gevestigd in New York (www.wtca.org). Zij vormen een brand waar men betrouwbare partners vindt met kennis over de (economische) regio en internationale handel (“People who know people”).

De WTCA werd in 1969 opgericht in New York. De WTCA is een non-politieke, not for profit ledenorganisatie (licentie model) met als doel om handel en investeringen in de wereld te bevorderen. Inmiddels zijn er ruim 325 WTC’s in meer dan 90 landen aangesloten. Zij vormen samen een wereldwijd netwerk dat gebruikt kan worden om het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. De meeste WTC’s zijn multifunctionele (iconische) gebouwen met een hoogwaardig aanbod van kantoorruimte en aanvullende voorzieningen. Of in het Engels “An integrated ecosystem of global alliances, iconic properties and integrated trade services”.